AMI Consultancy Blog

AMI-CONSULTANCY IS HET ORGANISATIE ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN: ORGANISATIEVERANDERING, TALENTONTWIKKELING EN PROJECT-BEGELEIDING.
DIT WEBLOG IS EEN ONDERDEEL VAN AMI CONSULTANCY EN HEEFT ALS DOEL GEZAMENLIJK MET HAAR KLANTEN EN GEÏNTERESSEERDEN RELEVANTE MARKTINFORMATIE UIT TE WISSELEN EN ZODOENDE OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES BINNEN DE BRANCHE.

4.20.2010

Het belang van samenwerkende professionals binnen organisaties

Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven en van overheidsorganisaties werkt met zelfstandige professionals die in goed samenspel diensten en producten realiseren en bijdragen aan de organisatieontwikkeling van een organisatie.

Een goede professional die zijn vak verstaat, kan zonder prikkeling van buitenaf en levert wat noodzakelijk is. Omdat hij dat kan en wil, maar ook omdat hij weet dat hij degene is die deze bijdrage moet leveren. Maar deze professionals kunnen echter niet meer zonder elkaar. Daarvoor is de wereld te complex en te dynamisch geworden. Een arts alleen bijvoorbeeld kan een patiënt niet meer gezond maken. Dat gaat van huisarts, naar cardioloog, naar internist en weer terug. Een goede samenwerking tussen de professionals is daarom een vereiste voor een organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking zo goed mogelijk verloopt?

Als het succes van jouw organisatie afhankelijk is van goed samenspelende professionals, klik dan hier om het volledige essay aan te vragen voor een uitgebreid antwoord op bovenstaande vraag. 

Bron: De Kameleon organisatie, Martijn de Jong; Copyright AMI, 2008.

No comments:

Post a Comment