AMI Consultancy Blog

AMI-CONSULTANCY IS HET ORGANISATIE ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN: ORGANISATIEVERANDERING, TALENTONTWIKKELING EN PROJECT-BEGELEIDING.
DIT WEBLOG IS EEN ONDERDEEL VAN AMI CONSULTANCY EN HEEFT ALS DOEL GEZAMENLIJK MET HAAR KLANTEN EN GEÏNTERESSEERDEN RELEVANTE MARKTINFORMATIE UIT TE WISSELEN EN ZODOENDE OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES BINNEN DE BRANCHE.

4.08.2010

Risicobeperking in projectorganisatie leidt tot problemen


Hoewel er veel aandacht is voor projecten en projectorganisatie valt op dat veel projecten:
• meer geld kosten dan vooraf geraamd,
• later worden opgeleverd dan gewenst, en/of
• tot andere resultaten leiden dan verwacht.

Projectmanagers proberen deze risico's vanaf de aanvang van het project te voorkomen om nadien de projectrealisatie te evalueren als geslaagd. 
Met als hypothese dat zolang er niets misloopt, het project automatisch een succes wordt. Een gevaarlijke hypothese. 
Immers, hoe meer inspanning je steekt in het voorkomen dat iets gebeurt, hoe groter de kans wordt dat je daar juist in terecht komt.
Het sturen op het voorkomen van risico's leidt in projecten tot veel voorkomende fenomenen.
Lees deze en meer fenomenen in het AMI-Consultancy essay 'project- en procesmatig werken'.
 
Neem contact met AMI Consultancy en vraag het complete essay aan

Bron: Project- en procesmatig werken, Martijn Jong, Raymond Maas, Wouter Visser, Chris Wigboldus; Copyright AMI, 2009.

No comments:

Post a Comment