AMI Consultancy Blog

AMI-CONSULTANCY IS HET ORGANISATIE ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN: ORGANISATIEVERANDERING, TALENTONTWIKKELING EN PROJECT-BEGELEIDING.
DIT WEBLOG IS EEN ONDERDEEL VAN AMI CONSULTANCY EN HEEFT ALS DOEL GEZAMENLIJK MET HAAR KLANTEN EN GEÏNTERESSEERDEN RELEVANTE MARKTINFORMATIE UIT TE WISSELEN EN ZODOENDE OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES BINNEN DE BRANCHE.

4.23.2010

Wat is de rol van een procesmanager gedurende projectrealisatie?

'Procesmatig werken is niet gericht op het bereiken van een vooraf bepaald, concreet resultaat (zoals projectmatig werken), maar op het beïnvloeden van wilskracht, houding
en gedrag met het oog op het gezamenlijk nastreven van een doel of ambitie en het gezamenlijk doorleven van de beproevingen die partijen daarbij tegenkomen'. - Peter Storm, Het avontuur en de beproeving. Vraag hier het volledige essay aan.

Alle management projecten worden gestart met behulp van een doorgedachte aanpak. Een daarvan is een procesmatige aanpak, daarbij gaan we uit van de veronderstelling (of waarneming) dat de in het proces betrokken personen of groepen op enigerlei wijze wel onderkennen dat zij door samenwerking en lotsdeling meer zouden kunnen bereiken, maar dat zij weerhouden worden door belangentegenstellingen, geïndoctrineerd wantrouwen, vicieuze cirkels van negatieve gedragsversterking, prisoner’s dilemma’s, loyaliteitsstrijd, ongelijke machtsverhoudingen, etcetera.
Een procesmanager onderkent dus niet alleen het bestaan van een objectief of emotioneel neutraal probleem (“Hoe kunnen wij de milieuvervuiling terugdringen?”), maar ook van een samenwerkings- en lotsdelingsprobleem (“Waarom zouden we dat doen?”). Tijdens projectbegeleiding richt de procesmanager richt zich eerst op het laatste, zodat de betrokken partijen (al dan niet gesteund door deskundigen) hun vermogen om het eerste op te lossen geleidelijk kunnen vergroten.

Daarbij baseert de procesmanager zich niet op lineaire plannen (zoals een projectmanager dat doet), maar op scenario’s. Hij is ingesteld op een iteratief (rondcirkelend) verloop van het proces en maakt zich niet druk over een rondje meer of minder. Hij zorgt ervoor dat de betrokkenen zich steeds meer bewust worden van het scenario dat zich om hen heen voltrekt (is het een avontuur of een drama?) en van hun beperkte mogelijkheden om, onafhankelijk van anderen, strategisch (in plaats van tactisch) te handelen binnen dit scenario.
De procesmanager geeft niet alleen project advies, maar tracht ook de betrokkenen zover te krijgen dat zij de moed en het vernuft hebben om samen naar alternatieve oplossingen te zoeken, dat zij bereid zijn om hun
middelen beter te delen en dat zij hun éénzijdige risicotactiek (het doorschuiven naar de andere partijen) verrijken met acties die de bronnen van de risico’s aanpakken.
Dit vraagt van de betrokkenen dat zij niet principieel, maar proefondervindelijk kiezen uit de verschillende oplossingsrichtingen. De opeenvolgende trits confronteren >
voorlopig kiezen > beproeven (experimenteren) > ervaringen en belevingen delen > keuzes bijstellen of verfijnen is elementair in het ontwerpen en conditioneren van het proces. Dit zullen de betrokkenen alleen dan doen wanneer zij ‘aan den lijve’ (dus in hun kop én in hun buik) ervaren dat de ontwikkeling van het proces niet leidt tot een keuze tussen onafhankelijkheid óf gezamenlijkheid, maar tot een versterking van beide.

Wanneer u van mening bent dat uw bedrijf wel behoefte heeft aan een stukje projectmanagement consultancy om het verloop van projecten te herstructureren, klik dan hier voor een advies-boekje over dit onderwerp of voor een tailormade projectadvies.
 
Zie de rechterkolom om dit artikel te delen met uw netwerk via Facebook of Twitter. 

No comments:

Post a Comment